Ortodoks dünnesi hazırlanȇr en büük yortuların birisinä – Koladaya. Bu gün Hristozun duuma günü. Ortodoks hristiannarı bu yortuyu kutlȇȇrlar yanvarin 7-dä hem 8-dä.

Hristozun duuma günün zengin istoriyası hem unikal adetleri var. Yortu baalı Allahın hem Panayıyanın oolunun Duumasına Vifliem kasabasında.

«Apostol Pavlinin laflarına görä Hristozun gelmesi bu dünneyä büük saklılık, Allaa insan güüdesindä insan arasına geldi — bu büük oluş. Allaa okadar sever insannarı, ani verer kendi oolunu», — açıkladı Georgiy Slav, Komrat kasabasının İoan Predteçe adına soborun protoiereyi.

Kolada orucu 40 gün sürter. Noyabrinin 28-dä çekeder da yanvarın 6-da biter. Gecä vakıdı yanvarin altısından edisinä yortulu liturgiya geçiriler.

«Bu gündä, en önemli, kliseyä gelip, dua etmää, komkayı almaa. Bän sayȇrım, ani bu yortunun maanası – şükür etmää Allahı onun büük cömertlii için», — nışannadı klisenin izmetçisi.

Koladaya karşı lääzım prost olmaa onnarlan, kimi küstürdünüz, kiminnän yaşȇȇrsınız, dedi Georgiy Slav.

«İnsan lääzım annasın, ani Allaa herkezini beener, da isteer günahlarından, angıları var insanın canında, korumaa».

Kolada yortusu üç gün kutlanılȇr.

 

Tekst: T.Kazaku, video: A.Leşçinskiy, montaj: M.Kazaku