Moldovada 2020-ci yılın yanvarın birindän kuvedä girdi birkaç kanon baalı pensionerlarlan. Birisi onnardan — pensiyaların enidän bakılması hem sayılması. Bu diişilmek kaplayacȇk 15 bin kişiyi.

Kişilär, angıları çıktılar pensiyaya 1999-cu yılda hem da angılarında iş stajı 15 yıldan taa aaz, var nasıl versinnär danışmak kiyatlarını, ki onnarın pensiyalarını enidän baksınnar hem saysınnar. Bunu için haberledi Komrat kasabasının soţial sigortalamak kasasının başı Praskovya Karaivan.

«2019-cu yılın süresindä biz enidän baktık o kişilerin pensiyalarını, angılarında iş stajı 15 yıldan taa zeedä. Bu yıl yanvar ayından başlayarak biz başka kategoriyaların pensiyalarını bakacȇz. Onnarda, kimin iş stajı 15 yıldan taa aaz, biz şansora dokumentleri kablederiz. Lääzım soţial sigortalamak kasasına gelmää lääzımnı dokumentlärlän. Fevral ayından çekedecez pensiyaları enidän bakmaa. Pensiyaların enidän sayması için lääzım yazılı danışmayı vermää, hem da göstermää iş kiyatçıkları hem kimnikleri. Bu temel dokumentlär. Lääzımsaydı başka dokumentlär pensiyaların enidän sayması için — biz haberleyecez», — açıkladı Praskovya Karaivan.

Yanvarın 2-dän soţial sigortalamak kasasına bildirimi pensiyanın enidän sayması için verdi 6 kişi, söledi Praskovya Karaivan.

«Pensiyaları enidän saymak verer kolyalık zeedeletmää pensiyayı, neçin ki diişti pensiyanın saymak formulası. Biz toplȇȇrız gelirleri. Onnar vereceklär kolaylık zeedeletmää kazanç parasını. Ama var ölä olaylar da, açan enidän saymak kaldırmȇȇr pensiyanın sayısını. İsteerim sölemää, ani bu yılın iyül ayın 1-dän geçecek pensiyanın enidän saymasının ikinci etapı. Hükümet kabletti kararı kısaltmaa enidän saymak pensiyaların vakıt grafiini. O lääzımdı bitsin 2027-ci yılda. Pensiyaların enidän saymasının ikinci etapı çekedecek orak ayın 1-dän, da o kaplayacȇk pensionerları, angıları çıktılar pensiyaya yanvarın 1-dän 1999-cu yılda dekabrinin 31-dän 2019-cu yılda», — annaştırdı Komrat kasabasının soţial sigortalamak kasasının başı.

Pensiyaların enidän bakılmasına hem saymasına lääzım olacek 94 million ley. 15 bin kişiya da enidän pensiyayı sayacȇklar.

 

Tekst: N.Andrieş, video: A.Topal, montaj: E.Melnik