Gagauziya Radio Televizionun işçilerini gelän kolada yortusunnan kutladılar Gagauziyanın bulgarlar topluluun azaları. Genç olannar çaldılar kolada türkülerini hem annattılar, nicä onnar hem onnarın aylelerindä bakȇrlar bu en önemli hristiannar için yortuyu.

İsus Hristozun duuma yortusu bakılacek büük ayın 7-dä. Kaldı birkaç gün, herbir hristian çeketti hazırlanmaa büük yortuya. Uşaklar üürenerlär kolada türkülerini türlü dillerdä.

“Koladada bän herzaman gezerim hısımnara, babulara hem da komuşulara. Bu yortuya karşı bän kutlȇȇrım hepsini. İsterim hepsinä kısmet, ii bereket, usluluk dünnedä”.

 

“Gezerim kafadarlarımnan kolada. Herzaman ayläylän toplanȇrız sofra başında da bakȇrız bu yortuyu”.

 

“İsuz Hristozun duuması benim için bu bir büük gün. Oturȇrız ayläylän yortulu sofrada. Gezerim kolada kafadarlarımnan. Bän pek severim bu yortuyu”.

 

“Bizä bu gün gelerlär  musaafirlär. Oturȇrız sofrada, bakȇrız bu yortuyu. Kutlȇȇrım hepsini yortuylan”.

İnsannar kolada yortusuna hazırlanȇr kendi kolaylıına görä.

Sevindirmää insanı bu ayozlu günä karşı düşündülär Gagauziyada bulgar toplumun temsilcileri dä. Komrat kasabasının G.Gaydarcı adına teoretik liţeyin 6-cı klasların üürenicileri hem da Gagauziyada bulgar toplumun temsilcileri şansora hazır baksınnar Kolada yortularını.

“Her yıl biz hazırlanȇrız bölä yortulara nicä Eni yıla, kolada yortularına hem da Eski Eni yıla. Bakȇrız hepsi adetleri. Terbiederiz uşaklarda adetleri hem bulgarların, hem gagauzların, hem da moldovannarın adetlerini. Üürederiz Allahın laflarına, adamakları bulgar hem da rumın dillerindä, ki uşaklar ilerletsinnär adetleri”, — paylaştı Maya Slavova, G.Gaydarcı adına teoretik liţeyin bulgar dili üüredicisi.

Gagauziyada bulgar toplumu koruyȇr hem ilerleder milletlerin adetlerini, nışannadı onun öndercisi Tatyana Rakovçena.

İsus Hristozun duuma gecesindä herbir pravoslav kliselerindä geçerlär paalı hem da faydalı herbir insan için dualar.

 

Tekst: P.Barbova, video: А. Leşçinskiy, montaj: Е. Меlnik