Moldovanın Hükümedi kararladı 2020-ci yılda zeedeletmää ay kazanç paraının orta sayısını. O kuracek 7 935 ley.

Kararı zeedeletmää ay kazanç paraının orta sayısını Moldovanın hükümeti çıkardı kıran (dekabri) ayın 27-dä. 2019-cu yılda bu sayı kurardı 6975 ley. Ekonomika uurunda ekspert Väçeslav İonițê açıkladı ne bilgilär alınȇr esaba bu sayının zeedeletmesı için.

«Hükümet kazanç paraları urunda gelän yıl için prognozları yapȇr. Kazanç paraların sayıına görä bücet kabledecek gelirleri mediţina hem cümnä sigortalamasının uurlarına. Bu işleri alarak esaba yapılȇrlar prognozlar gelän yıl için», — açıkladı Väçeslav İonițê.

Kimi yaşayannar umutlanȇrlar, ani ay kazançın zeedelenmesininnän yaşamanın uuru büüyecek. Kimsa inanmȇr, ani bu var nicä olsun.

«Düşünerim bu pek islää olacek, insan sevinecek».

 

«İsterim bu iş gerçek olsun, ama buna aaz inanacaam var».

 

«Hükümetin kolaylıı varsa kaldırsınnar. Moldovanın hem Gagauz Erin yaşayannarına bu ii olacek».

 

«Sanȇrım zeedelenmeyecek. Olarsa da, en çok 200-300 leya. İşiderim şindi yol parası kaltı. Başka işlerä dä paalar kalkacek».

 

Önemli urgulamaa, ani alarak esaba ekonomika uurunda kazançını Moldovada, sora belli edilerlär cümnä posobiyaların sayısı da.

 

Tekst: Т.Каzaku, video: G.Stavilov, montaj: М.Каzaku