Fukaarelik, paalar, uşakların gelecää, korrupţiya hem işsizlik – bu 5 problema en çok raatsız eder Moldovanın yaşayannarını. Bölä çıkışlar belli oldu cümne soruşturmanın çıkışlarında, angılarını bildirdi cümne politikaların İnstitutu.

Nicä gösterer sayılar, soruşturmaya katılmış insannarın 3-cü payından zeedä sayȇrlar, ani baş problema, angısınnan karşılaşȇrlar devletin yaşayannarı – fukaarelik. Soruşturmanın 26% — di dä 2-ci erä koydular paaları, haberler tv8.

Hep ölä, soruşturulmuş vatandaşların 36% -di hiç beenmeerlär kendi yaşamak uurunu, 23% — biraz beenmeerlär, da sade 3% pek beenerlär yaşamak uurunu.

Soruşturmak geçirildi 2019 yılın dekabrinin 7-dän 23-nä kadar. Onda pay aldı 1187 kişi. Yanilmak kurȇr +- 3%.