Moldovada Kolada yortusunda eskiycä devlet kurumnarın uzmanarı 5 gün sıradan dinneneceklär: yanvarin 4 — dän 8 – dän. Hükümetin kararına görä yanvarin 6 – pazertesi dinnenmäk günü olarak bildirildi. Ama bu günün erinä sora lääzım olacek işlemää cümertesi günü yanvarin 11-dä.

Butakım, esaba alarak, ani yanvarin 4-dü hem 5 – şi cümertesi hem pazar, 7 hem 8 dä ofiţial dinnenmäk günnär – Kolada günneri, devlet kurumnarın uzmanarı dinneneceklär 5 gün sıradan.

Hep ölä, bu yıl taa birkaç gün sıradan devlet kurumnarın işçileri dinneneceklär avgust ayında: 27-dän 31-nädän, neçinki hükümet kararınnan avgustun 28-ni dinnemäk günü olarak bildirdi. Ama onun erinä lääzım olacek işlemää avgust ayın 22-dä.