Bu yılın oktäbr ayın 1-nädän küüyülerin hem kasabaların arasında insannarı taşıyan hepsi avtobuslar geçeceklär kontrolü da kabledeceklär komfortluk kategoriyasını. Bu belli edildi Moldovanın ekonomika hem infrastruktura bakanın kararında, angısı tiparlandı Monitorul Oficial kiyadında dekabrinin 31-dä.

Karara görä, kontrol işleri başlayacek fevralin 1-dä da ilerleyeceklär oktäbrinin 1-nädän. Ama aprelin 1-nä kadar marşrutlarda işleyan hepsi avtobuslardan en aaz 1/3 payı lääzım olacek geçsinnär klassifikaţiyayı komfortluk kategoriyalarına görä tehnik bakımı stanţiyalarında.