Beşalmalıyı Semön Bogdanı andılar Beşalma küüyündä. O çok zaamet koydu küüyün ilerletmesinä. Olayın kurucusu oldu Dmitriy Karaçoban adına milli istoriya-ȇtnografiya muzeyin başı Lüdmila Marin.

Beşalma küüyün «Pravda» kolhozun kurucusu Semön Bogdan 19 yıl onun başıydı. O büüdü çiftçi aylesindä, da küçüktän bilärdi, ani isteer çiftçilik bölümü hem ana küü ilerlesin hem zenginnensin. Bu oldu onun baş neetinnän. 19 yılın içindä «Pravda» kolhozu oldu en ii hem ekonomika tarafından en ilerlenmiş Moldovanın üülen tarafında.

Kolhozun başı Semön Bogdan çok vakıt hem zaamet verärdi soçial soruşlarına da. çok yapıldı, ki Beşalma küüyün merkezi tertiplensin  hem düzülsün. Yapıldılar  okulun, muzeyin, tükänın, küü sovetin, uşak başçaların yapıları.

Dmitriy Karaçobanın iniţiativasına görä açıldı muzey, angısının Gagauziyada ayırı statusu var. Bu ideyayi aslıya çıkarmaa yardımcı oldu «Pravda» kolhozun başı Semön Bogdan. O bilärdi, ani muzeyin açılması verecek küüyä kolaylıkları ilerlemää, da bunun için o dooruttu kolhoz resursaların bir payını muzeyin düzülmesinä. İlerya dooru da Semön Bogdan yardımedärdi muzey işlesin.

Semön Bogdanın kızları aklına getirerlär, ani o pek ii bir adamdı, islää bobaydı, hem da hepsinä bir örnekti.

Beşalma küüyündä Semön Bogdanı tutȇrlar aklında hem ii laflarlan anȇrlar. Hepsi bilerlär onun zaametini küüyün ilerlemesindä. Bölä olayların yardımınnan patriotları unutmayaceklar hem da evlad boylarımız bileceklär onnar için.