30 kilometradan zeedä yolların yapılması, Yalpug derenin hem kollektorlan baalı problemaların işlenmesi , bücetin zeedelenmesi hem eni soţial programaların giriştirilmesi – bölä iş çıkışlarını 2019 yılın sonunda belli etti Komrat kasabasının primariyası. Onnarı press – konferenţiyasında annattı primar Sergey Anastasov.

Çok zaamet konuldu deyni ekologiya probleması çözülsün: bu Yalpug deresinin paklaması hem eni kolektorun yapılması, haberledi primar Sergey Anastasov. O nışannadı, ani problemayı çekettilär çözmää 2016-ci yılda, neçin ki bu bir büük proekt.

«Biz yaptık proektı kolektorun düzülmesi için. Bunu için Gagauziyanın bakannık komiteti verdi 5,3 million ley. Gelän yıla plana koyduk vermää yakın 4 million ley bu problemayı çözmää deyni. Umutlanȇrız mart ayına. İsteeriz şansora çözmää problemayı kasabada, neçin ki bu pek korkunçlu. Var nasıl türlü infekţiya hastalıklar peydalansınnar. Laf gider paklamak sistemalar için. Bu diil sade Komradın probleması. Bölä problema var bütün dünnedä. Var nasıl sölemää, ani bir da kkasabada paklamak sisteması yok. Yarına biz buluşacȇz proekt yapıcılarınnan hem da tertiplerin getiricilerinnän. Taa ilerdän annaştık, ani onnar var nasıl bızä paklamak sistemalarını yapsınnar. Proektin paası 30 million ley kuracek», — açıkladı Anastasov.

Hep ölä primar belli etti bir sıra soţial proektlarını. O uşak başçaların binaların tertiplenmesi, yaradıcılık evin yapılması, eni yaslanın düzülmesi hem ihtiar insannara yardımın verilmesi. Barabar işlemeyi primariyanın hem muniţipal nasaatın aralarında belli etti sovetin başı Georgiy Zlatov.

«Çok proekt hem programa yapıldı.5 milliona taa çok bücet yapıldı. Kablettiydik 73 millionnuk büceti, ama onu taa çok topladık. Pek islää işledik bakannık komitetinnän hem GHT. Hepsi plananrı yaptık. Bu diyer kapital investiţiyaları da. Hepsi paralar plana görä harcandılar. Bitki proekt kolektorlan baalı»; — söledi Zlatov.

Söläärkana plannar için 2020-ci yılına, Sergey Anastasov nışannadı, ani primariya ilerledecek yolların hem kanalizaţiya sistemaların düzmäk işlerini.

 

Tekst: N.Andrieş, video: G.Stavilov, montaj: İ.Varban