Toplantılara katıldılar boksçular Gagauziyadan hem Moldovadan. Bölä görüşmelär yardım ederlär sportsmennerä hazırlanmaa yarışmaklara psihologiya hem güüdä uurunda.

Boks toplantılarına katıldılar boksörlar Avdarmadan, Kirsovodan, Dubasardan, Belţıdan hem Komrattan. Çocuklar üürendilär boks tehnikasını, kaavilik , dayanıklık hem çemreklik becermeklerini ilerlettilär, angıları pek lääzmnı ringa çıkarkana. Bundan sora sparinglar çekettilär.

Bu faydalı sport dersleri,  nışannadı Komrat Sport liţeyin direktoru Harlampiy Hor.

Nicä haberledi trener Şerali Turgunov bölä üürenmäk verecek kolay genç sportçulara taa girgin kendini tutmaa ringta, kalarkana üz — üzä başka boksörlan.

“Biz hazırlȇȇrız çocukları fizika hem psihologiya tarafından. Bizim neetimiz ilerletmää boks sport çeşitini dünnä uurunda. Bän isteerim söleyim, ani boksörların çalışmaları pek zoor hem hatalı. Bunu lääzım duymaa”, — urguladı trener.

Boks sport dersleri yardım ederlär çocuklarа görmää kendi yufka taraflarını. Üüretim – hazırlanmak toplantılarda pay alȇrlar yakın 40 çocuk.

 

Tekst: T.Kazaku, video: A. Leşçinskiy, montaj: M.Kazaku