Komrat kasabasının uşak bibliotekasında geçti toplantı, angısı baalı «Kultura baalantıları – birleşik cümnä» proektinnän. O giriştirildi Soroki, Teleneştı, Komrat, Tarakliya hem Rışkanı kasabaların temsilcilerinnän. Finansları onun ilerlemesi için geçirili Evropa Birlinnän.

«Kultura baalantıları – birleşik cümnä» proekti bakȇr halkların istoriyasını, adetlerini, kulturasını, angıları yaşȇȇrlar Moldova devletin dolaylarında, nışannadı uşak bibliotekanın öndercisi Vailisa Pometkova.

Bibliotekanın bibliografı Vera Buyıklı nışannadı, abi bu pek lääzımnı hem da fayadlı bir proekt, angısı çekedecek kendi işini gelän yılın büük ayından.

Bu şinän sora altıncı proekt, angısı giriştiriler Komrat kasabasının uşak bibliotekasında. Onda pay alȇrlar 13 yaşından hem taa büük uşaklar. Proekta görä pay alannar gezeceklär 2 günnük ȇkskursiyalara Moldovanın dolaylarına. Her bir dolaydan onda pay alaceklar onar kişi , angıları gösterdilär kendilerini üüsek uurda.

Komrat kasabasının primarı Sedrgey Anastasov nışannadı, ani kultura uurunda çök baalantı belli olȇr, açan insan bakȇr türlü milletlerin adetlerini.

«Kultura baalantıları – birleşik cümnä» proekti çalışacek birkaç ay, çekedip gelän yılın büük ayından oktäbr ayınadan.

 

Tekst: P. Barbova, video: А. Тоpal, montaj: А. Gerçu