Komrat kasabasının primariyası ödülledi 50 yıldan zeedä barabar yaşayan çiftleri. Kutlamaa onnarı geldilär hısımnarı da. “Altın düününü” kutlayan çiftlär paylaştılar, nedä saklı onnarın barabar uzun yaşamasının kısmeti.

3-cu yıl sıravardı Komrat kasabasında ödüllerlär o ayleleri, angırarı yarım asirdän zeedä birliktä yaşȇȇrlar. Bu sıra yortuya teklif edildilär 14 çift. Onnarın arasında buluner Dmitriy Gradinar da — Gagauziyanın anılmış üüredicisi. Bu yıl bu aylä nışannȇȇr “altın düününü”.

«Saklılık yok — annaşmak biri – birimizä, yardım etmäk, biri-birimizi koorumak. Hepsi zorlukları birerdä geçireriz», — paylaştı Dmitriy Gradinar.

Zoorluklara bakmadaan, karı – kocalar koruyabildilär biri-birinä sevgiyi hem saygıyı. Onar sayȇrlar, ani evlilik zoor bir iş.

«Bu uzun yolu geçmää deyni, lääzımdı olalım taa yakın biri-birimizä. Hem sevinmeliikleri, hem kahırları payedelim biri-birimizlän», — söledi Georgiy Mihaylov.

 

«Ayledä önemli seslemää biri-biribi, işitmää biri-birini, yardım etmää biri-birinä», — sayȇr Elizaveta Popazoglo.

 

«İstemäk aylemizi korumaa hem uşaklarımızı büütmää», — söledi İvan Popazoglo.

 

Komradın öndercilii baaşladı übilärlara gramotaları hem baaşışları.

«Bu iş diil kolay — biz bunu bileriz. Olmalı, olmayaydılar zoorluklar, sizin ayleleriniz bukadar uzun bir ömür birliktä yaşayamayacȇydılar. Uşaklar birleştirerlär ayleleri. Karı-kocadan yakın bu dünnedä biri yok», — dedi Komrat kasabasının primarı Sergey Anastasov.

O ayleleri, angıları bu şannı olaya gelämedilär, kutladılar onnarı evlerindä.

«İsteerim sölemää, ani herbir aylä seviner, ani onnarı unutmadılar. Bu aylelär yıllar buyunca birliktä yaşadılar, biri-birilerini sevdilär, biri-birlerinä dayandılar», — nışannadı Olga Patutina, primariyanın cümne bölümün uzmanı.

Yortuyu hazırladılar hem geçirdilär Komradın primariyası hem ZAGS kurumun uzmannarı.

 

Tekst: Т.Каzaku, video: А.Тоpal, montaj: А Gerçu