Andrey Valkov adına muzika okulunda yılın bitkisindä kolada yortularına baalı konţert geçti. Okulun üürenicileri gösterdilär kendi becemeklerini muzika uurunda, oynadılar türlü mizika instrumentlerindä hem türküleri çaldılar. Baaşış olarak okula verildi eni saksofon.

A.Valkov adına muzıka okulun başı Dmitriy Timofey kutladı hepsi üürenicileri ekzamennerin başarlı verilmesinän.

“Eni yıla karşı uşaklara isterim demää, ki dinnensinnär biraz, neçinki kırım ayı doluydu türlü olaylarlan. İsterim uşaklar saalıklı olsunnar, deyni eni yıldan sora eni başarları kazansınnar”, — söledi Dmitriy Timofey.

Komrat dolayın başı İvan Topal kutladı hepsini gelän kış yortularınnan hem baaşladı muzika okuluna saksofonu komrat dolayın administraţiyasının adından.

“Pek mutluyuz burada sizinnän bulunmaa bu yortulu olayda. İsteerim hepsi üüredicilerä danışmaa en ii hem yalpak laflarnnan, ki bölä ii uurda uşakları üüürederlär”, — nışannadı İvan Topal.

Muzika okulun üürenicisi Azat Roşioru haberledi, nekadar vakıt uşaklar hazırlandılar bu konţerdä.

“Pek çok vakıt harcadık, deyni ii uurda hazırlanmaa. Bütün yılın içindä biz işledik, da üüsek uura kalktık, eni bilgileri kullandık. Büünkü konţerttä biz istedik sevindirmää hepsini hem göstermää onu, ne üürendik bütün yılda. Bän hem çaldım hem oynadım, da hodullanȇrım, ani hepsi beendi, da bän ilerleyecäm deyni olmaa bir ii muzikant”, — paylaştı üürenici.

Andrey Valkovun adına muzika okulunda hem onnarın filiallarında üürener 320 uşak.

 

Tekst: Z.Efremova, video: A. Leşçinskiy, montaj: İ. Varban