Komradın bibliotekasında «Gagauzlar» katalogun prezentaţiyası geçti. Ona girdilär bilgilär, baalı gagauz halkın kulturası hem ev tedarıklarınnan, angıları Birinci Pötr adına Rusiyanın Akademiyasında bulunȇrlar. Kiyat hazırlandı Gagauziyanın bilim – aaraştırma merkezinnän hem Sankt-Peterburg muzeyin çalışannarınnan.

Aaraştırıcı Valentin Moşkov gagauz halkın unikal kulturasını açtı. O topladı ev tedarlıkların büük kolekţiyasını, angıları korunȇrlar Birinci Pötr adına antropologiya hem ȇtnografiya muzeyin arhivindä.

«Ȇksponatlar hem aaraştırmalar pek meraklı. Bizim kolekţiyamız zengin gagauzları annadan ev tedarıklarınnan, angılarını 19-cu asirdä toplamıştı general Moşkov», — annattı Alksandr Novikov, Birinci Pötr adına antropologiya hem ȇtnografiya muzeyin Evropa aaraştırmaların bölümün başı.

«Gagauzlar» katalogu – o gagauz kulturasının varlıı. Onda 160 ȇksponat gösterili. Herbir predmetin kısa istoriya annatması var. Bu toplum -büük kolaylık tanışmaa gagauz halkın istoriyasınnan, sayȇr soţial soruşlarında başkannıın yardımcısı Olesä Tanasoglo.

«Herbir gagauzun olacek kolaylıı tanışmaa zenginniklän, angısını V. Moşkov toplamış. Patretlär katalogta istiriyamızı annadȇrlar. Tezdä kiyat angliz dilindä dä çıkacek. Bizim neetimiz başka halklara da annatmaa gagauzlar için», — urguladı Tanasoglo.

«Gagauzlar» katalogunu üç yıl yaptılar. Kiyadın tiparlanmış sayısı – 500 ȇkzemplär.

 

Tekst: Т.Каzaku, video: А.Тоpal, montaj: А. Gerçu