Kazayak küüyündä Suvorov sokaan bir parçasında kayȇr toprak. Bu olay korkunçlu orada yaşayan insannar için hem var nicä büük zarar getirsin onnarın evlerinä. Toprak kaymasını durgutmak işleri başladıydılar taa 1,5 yıl geri, ama başaranamȇrlar türlü sebeplerin beterinä. Ne olȇr bu olayın dolayında aaraştırdı hem annattı kendi reportajında Valentina Kerman. Bütün incelemelär videoda.