Dekabrinin 25-dä GRT cümnä yayın kompaniyasının yayınında Gagauziyanın başkanın İrina Vlahın pres-konferenţiyası geçti. Soruşlarını cannı yayında başkana veräbildilär studiyada bulunan jurnalistlär hem avtonomiyanın yaşayannarı.

Pres-konferenţiyanın sırasında kaldırıldı çoyu soruşlar, baalı avtononmiyanın soţial hem üüretim durumunnan.

Regionun yaşayannarı soruşlalırını cannı yayında telefondan sorabildilär, mesajlan yolladılar hem ȇlektron poçtasına yollandırıldılar. Pres-konferenţiyada jurnalistlär hem ȇkspertlär pay aldılar.

2,5 saadın içindä başkana soruldu 40 soruş. İrina Vlah belli etti, ani pres-konferenţiya verdi kolaylıı üürenmää soruşları, angıları yaşayannarı raatsız ederlär.

Yılın iş çıkışları pres-konferenţiyasını Başkan İrina Vlah geçirer her yıl.

 

Avtor: T. Kazaku