Kongaz küüyündä geçti «Kongaz dernä仺akalşmak konkursu, angısı adalıydı Gagauz avtonomiyasının 25-ci yıldönümünä. Olayı hazırladı hem geçirdi avtonomiyanın gençlär hem sport işlerindä bakannıı.

«Kongaz dernää» şakalşmak konkursuna üç komanda katıldı: Gagauz pozi tv- komrattakı koleci, Nestä – KDU hem Örtülü kor Kongaz küüyü. Olay şansora üçüncü yıl sıravardır geçer da maasuz gagauz dilindä. Bu yapılȇr ki gençlär sevsinnär ana dilini hem sık lafetsinnär ana dilindä, söledi Kongaz küüyün sport hem gençlerin işlerindä  zanaatçısı Matröna Hristeva.

Konkursun pay alannarı sölerlär, ani katılmak bu olaya verer onnara kolaylık kendi kuvetlerini yaradıcılık uurnda denemää.

Komandalar üç etapa görä yaraştılar selemneşmäk, verilmiş temaya görä imrpovizaţiya hem da ev işi. Temsil edärkänä kendilerini, komandalar bunu şaka formada yaptılar.

En interesliydi ev işi konkursu “Malim sandıını açtı”. Burada gençlär gösterdilär kendi yaradıcılık hem şakacılık becermeklerini.

Hepsi konkursları jüri notaladı. Onun başı Pavel Tulba urguladı, ani hepsi komandalar üüsek uurda hazırlandılar hem ii kendilerini gösterdilär. Ama nicä da olmazsa, ensedi en kaavi komanda.

Jüri azası İlya Hadji memnun kaldı konkurstan. O nışannadı, ani beendi gençlerin şakalarını, neçin ki onnar pek  serbest kendilerini sţenada götürdülär.

«Kongaz dernää» şakalşmak konkursun çıkışlarına görä ilk eri aldı Örtülü kor komandası Kongaz küüyüdän, ikinci eri kazandı Gagauz pozi tv komandası hem da üçüncü eri aldı  Nestä komandası. Konkursun pay alannarı kablettilär diplomnarı hem anmak ödüllerini.

Siiredicilär da, angıları bulundular zalda söledilär, ani olay meraklı hem gözäl geçti.

«Kongaz dernää» şakalşmak konkursunu geçirer Gagauziyanın sport hem gençlerin işlerindä bakannıı.

 

Tekst: N.Andrieş, video: A.Leşçinskiy, montaj: İ.Varban