Gagauziyanın 25-ci yıldönümünä adalı şahmata turnirı Komratta geçti.

Regional şahmata turnirı adalı avtonomiyanın kurulmasınnan geçti Komrat kasabasının şahmata-şaşki merkezindä. Yarışmanın kuruyucusu oldu Gagauziyanın kultura hem sport bakannıı.

“Turnir geçecek 2 gün sıradan. Şveyţariya sistemasına görä tarayıcı belli edilecek ikinci gün. Hepsi tarayıcıları bekleer para premiyaları”, — Sergey Stoyanoglo, Gagauziyanın kultura hem sport bakannıın başı.

Sport olayında pay aldılar sportçular 3 kategoriyada – 9 yaşına kadar, 12 yaşına kadar hem adamnar — karılar 1999 yaşından duuması hem taa büük.

“Musaafirlär taa çoktu, nekadar beklenilärdi. Vardı Tiraspoldan, Kişinövdan, Kaguldan, Besarabkadan hem Gagauziyadan. Bekleniler yarışmak, neredä pay alannar göstereceklär kendi bilgilerini”, — Andrey Çeşmedji yarışmanın genel davacısı.

Şahmata turnirindä pay aldı yakın 70 sportçu, angıları beener bu sport soyunu.

“Bän zanaatlanȇrım şahmata oynusunnan bir yıla yakın. Ayırdım onu, zerä var nicä kazanmaa bununnan. Bu sport okulu da yardım eder bizä taa akıllı olmaa”, — dedi yarışmanın bir payalanı.

 

“Oynȇȇrım şahmataya küçüklüümdän. Bu oyun benimnän yannaşık her zaman. Büün dä istedim pay almaa  turnirında”, — paylaştı başka şahmata oyuncusu.

Payalannar, angıları aldılar erleri turnirdä, kablettilär diplomnarı hem para baaşışlarını, bakarak yaş kategoriyasına.

 

Tekst: E. Ratkoglo, çevirdi: L. Novak, video: A. Topal, montaj: E. Melnik