Komrat kasabasının M.K.Atatürk adına türk bibliotekasında geçti Gagauziya avtonomiyasına yol fotosergisi hem hep bölä adlı kiyadın prezentaţiyası.

“Gagauziya avtonomiyasına yol” kiyadın avtoru – yazıcı, şayır, akademik Todur Zanet. Kiyadın tiparlamasına hem fotosergisinin geçirilmesinä yardım etti Türkiyanın elçilii hem Gagauzluk cümnä kurumu.

Oluşun musaafirleri çizgiledilär kiyadın önemliini. Onnarın arasında Gagauziyanın halk topluşun başı Vladimir Kissa, Türkiyanın Moldovada büük elçisi Gürol Sökmensüer, Moldova — Türkiya Hükümet ortaklıın başı Mehmet Altay hem başka.

Prezentaţiyanın musaafirleri nışannadılar, ani kiyat faydalı olacek üürenicilerä, angıları gagauz halkın istoriyasını bilmää isteelär.

“Gagauziya avtonomiyasına yol” kiyadın prezentaţiyası baalıydı Gagauziyanın 25 — ci yıldönümünä.

 

Tekst: P. Barbova, video: A. Topal, montaj: E. Melnik