Gagaguziyanın maasuz Hak statusu için kanonun kabletmesinin 25-ci yıl dönümünä baalı Regional bibliotekasında kiyat alleyası açıldı. Okuycular var nicä tanışsınnar kiyatlarlan, angıları bitki 25 yılın süresindä tiparlandılar.

Kiyat alleyasına çıkarıldılar o kiyatlar, angıları bu yılların süresındä tiparlandılar. Burada var ölä kolverimnär, angıları annadȇrlar Gagauziyanın anılmış resimcileri, yazıcıları, türkücüleri için. Regional bibliotekanın öndercisi Marina Nedälkova nışannadı, ani bu alleyada bulunan kiyatların yardımınnan okuyculara yakışȇr çok meraklı işleri bizim halkımızın istoriyası için annasınnar.

«Bu ışlän biz savaştık göstermää literaturamızın zenginniini. Umutlanȇrız, ani gelip burayı, yaşayannar tanışaceklar Gagauziyanın kurulmasının istoriyasınınnan da », — nışannadı Marina Nedälkova.

Herbir stend açıklȇȇr gagauz halkın istoriyasının sayfaların birisini. Burada toplu kiyatlar hem gazetalar, angıları 25 yıl gagauz avtonomiyasında tıparlanmışlar.

«Burada Gagauziyanın istoriyası sayfaları hem bu istoriyayı yapan insannarın aklına getirmekleri. Stepan Topalın kiyadı «Воспоминания по зову сердца»,  hem Mihail Kendigelänın kiyadı «Гагаузская Республика. Воспоминания и документы». Pravoslav Gagauziya stendında toplu bizim bibliotekamızın zengin fondu. Evangeliya gagauz dilindä, angısı bizä Peterbuglan baaşlanıldı.  Bizdä var unikal kolverim  Mihail Çakirin Eski zaveti, angısı 1907-ci yılda tiparlandı. Hem en eski kiyat «Церковные ведомости», angısı 1899-cu yıldan.», — annattı bibliotekanın başı.

Hepsi, kim isteer tanışmaa Gagauziyanın kurulmasının istoriyasınnan, bu sergiyä kıran ayın sonunadan var nicä gelsin.

 

Tekst: Т.Каzaku, video: А.Тоpal, montaj: Е.Меlnik