Dekabrinin 23-dä avtonomiyada bakılacek 25 yıl nasıl kabledildi Gagauziyanın baş Kanonu. Gagauziyanın halk topluşun ȇks — başı hem Gagauziyanın Baş Kanonun kurucuların komisiyasının azası Pötr Paşalı sayılȇr onnarın birisi.

Çalıştırarkana Gagauziyanın baş Kanonu komissiyanın temsilcilerinä pek zoordu kazanmaa inanı dört yıllıı kavgalarından sora, haberledi Gagauziyanın halk topluşun ȇks — başı hem da Gagauziyanın Baş Kanonun kurucuların temsilcisi Pötr Paşalı.

“En önemli o, ani bakmadan bişeya, hep okadar biz kablettik kanonu. Pek önemliydi yapmaa bu işi pek hızlı hem da yapmaa onu okadar kaliteli, ki korumaa usluluu, da bizdä bu iş oldu”, — çizgiledi Pötr Paşalı.

Gagauziyanın baş Kanonu kabledildı Moldova parlamentinnän 1994-cu yıllın dekabrinin 23-dä. Bu yıl tamannanȇr 25 yıl nicä kuruldu Gagauz avtonomiyası.

 

Tekst: P.Barbova, video: А. Тоpal, montaj: Е. Меlnik