«Novoe pokolenie» programanın öndercileri hem pay alannarı KDU-dä buluştular. Onnar açıkladılar Rusiya Federaţiyasına tanışmak gezintileri için.

«Novoe pokolenie» kararlȇȇr politika, cümnä, bilim uurlarından gençlerin kısa vakıda gezintilerini Rusiyaya. Bu yapılȇr neetlän Rusiyanın cümnä-politika hem kultura yaşamasınnan tanıştırmaa. Proektin pay alannarın vardı kolaylıkları seminarlara, lekţiyalara, gezintilerä katılmaa.

«Biz türlü proektleri çalıştırȇrız, onnarın birisi «Novoe pokolenie». Bu programayı var kolay sade bir sıra kullanmaa. Gelän yılda bizä adȇȇrlar, ani bu kolaylıı olacek kolaylık birkaç kerä kullanmaa», — açıkladı Moldovada “Rossotrudniçestvo” temsilciliin öndercisi Mihail Davıdov.

KDU-in studenti Anna Altıparmak programanın sırasında Volokolamsk kasabasına gitti. Halklararası forumu, angısında o pay aldı, neetliydi türlü devletlerdän gençleri tanıştırmaa.

«Bizim bölüktä vardı gençlär Latin Amerikasından, Franţiyadan, Аzerbaydjandan, Rusiyadan. Kurslar geçärdilär sabaalen saat 9-dan avşamadan saat 5-dän. 6 merkez çalışardı: herbir merkezdä annadardılar, nicä dooru lafetmää, kendini dooru kullanmaa», — annattı student.

«Zdorovoe evropeyskoe pokolenie» cümnä kurumun başı Maksim Topal Moskvada «Оbşestvenaya diplomatiya » forumun pay alanı oldu.

«Bizi «Rossotrudniçestvoya» götürdülär, orada prezidentin grantları için annatılar, angıları Rusiyanın cümnä kurumnarına verilerlär”,söledi o.

Genç üüredici Vagram Azoyan «Novoe pokolenie» programasının hatırınnan çok haberlär aldı Rusiyanın Üüretim çalışması için.

«Biz universitetä gittik, Rusiyanın üüretmäk programasınnan tanıştık, nicä üürederlär gördük. Kimi örnekleri çalışmamda geliştirerim», — paylaştı Vagram Azoyan.

«Novoe pokolenie» programası 2011 yıldan çalıştırılȇr. Bu yılın içindä Rusiyaya gitti yakın 40 genç insanadan türlü uurlardan.

 

Tekst: Т.Каzaku, video: А.Тоpal, montaj: А. Gerçu