Avtonomiyanın yaşayannarı kablederlär kompensaţiyaları suuk vakıdı için. 5 ayın içindä ödenecek 500 ley – 100 ley bir ayda.

Kimi yaşayannarın kategoriyalarında var hakları kabletmää yardımı suuk vakıdı için. Bu parayı onnar var nicä kabletsinnär poşta bölümnerindä.

Yaşayannarın, angıları duudular 1958 yıla kadar, Afgan cengin veterannarın, aylelerin, anglarında var 4 hem taa çok uşak, kolaylıksız insannarın, hem Çernobıl avariyanın yokedilmesindä pay alannarın var hak dokumentleri hazırlamaa deyni bu ödemkeleri kabletmää, haberledi salıı hem soţial korumak bakanıın uzmanı Polina Yakimenko.

«Deyni kabletmää bu kompnsaţiyaları, insannar, angıları lääzım onnarı kabletsinnär, lääzım kendi küüyündä hem kasabada soţial assistentä daanışsınnar ki dokumentleri toplamaa, angıları soţial statusunu belli ederlär, sora da peydalanȇr kolaylık pasportlan poştadan bu parayı kabletmää», — açıkladı Polina Yakimenko.

500 ley suuk vakıdında ödener regionun büdjetından. Bu sistema işleer 2016 yıldan beeri.

 

Tekst: .Z. Efremova, video: А Тоpal, montaj: А. Gerçu