Gagauziyanın baş kanonun Moldova parlamentinnän kabledilmesinin 25-cı yıldönümünä baalı kutlamak olaylarını hazırlamak komiteti geçırdi geniş oturuşunu. Bu önemli data kutlanılacek 3 gün.

25 yılın süresindä, nekadar var avtonomiya, ilk keret Moldova devletin baş sţenasında Kişinövda geçecek konţert programası, neredä pay alaceklar anılmış Gagauziyanın artistleri. O geçecek dekabrinin 20-dä. Onun neeti — tanıştırmaa hepsini avtonomiyanın kulturasınnan.

«Yarın, dekabrinin 20-dä saat 17:30 Kişinövda Nikolay Sulak adına milli kultura salonunda çekedecek konţert, neredä pay alaceklar anılmış gagauz artistleri. Bu pek önemli bizim için, ani çök insan devlettän siredeceklär bizim yaradıcıların konţertini. Dekabrinin 22-dä, pazar günü geçecek yortulu toplantı Komrat kasabasının kultura evindä, angısı çekedecek saat 11-dä. Çök teklif kabletillär bizim musafirlär, deputatlar, ȇks – deputatlar, ȇks- başkannar hem taa çök kişi. Dekabrinin 23-dä, pazertesi geçek toplantı Kişinöv kasabasının Respublika Palatasında, nereya genä teklif edildi çök musafir. Umutlanȇrız, ani hepsi geçecek üüsek uurda”, — dedi olayları hazırlamak komitetin başı, GHT spikeri Vladimir Kıssa.

Moldovanın yakın 2 bin yaşayanı kabletillär teklifi konţerdä, angısı geçecek dekabrinin 20-dä Kişinöv kasabasında.

 

Tekst: P.Barbova, video: G.Stavilov, montaj: М. Каzaku