«Valkaneş» serbest ekonomika zonası 2020-ci yılda kabledecek avtonomiyanın büdjetindän 5 milion ley. Para verilecek Gagauziyanın biznesi ilerletmäk fondundan.

İniţiativaylan vermää para «Valkaneş» ekonomika zonanın ilerlemesi için deputatlara danıştı Valkaneşin deputatı Grigoriy Uzun.

«8 milion bu yıl kullanılmadı, verin onnardan 5-ni «Valkaneş» subzonasına. Verärseydik para ekonomika zonasına, bekim zeedelenecek ekonomika agentlerin sayısı, da dolay olacek taa diri”, — söledi Grigoriy Uzun.

Onun fikirini tutturdu kollegası Sergey Çernev.

“En çok Gagauziyada kaybetti Valkaneş dolayı. Kaul aldı hepsi bizim kurumnarımızı. Bizi kıstırȇrlar şansora 15 yıl. Lääzım olȇrız sade seçimnerdä”, — dedi Sergey Çernev.

Bakannık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo nışannadı, bu yıl «Valkaneş» serbest zonası bulunȇr ekonomika ministerliin balansında.

“Bıldır bakannık komiteti teklif etti GİZ kompaniyasını bu zonaya, angısı yattırdı oraya 5,5 milion ley. Gagauziyanın investiţiyaları bulmak agentstvosunda şansora hazır proekt 70 bin evroya, angısı baalı «Valkaneş» subzonanın master planın hazırlanılmasınnan. Fudjikura, angısı bulunȇr hep ölä bir zonada, her yıl getirer onun büdjetinä 2,5 milion ley. Lääzım sormaa kurumun başına nereyi arcanȇr bu paralar, neçin geçirilmer elektroenergia. Biz bulȇrız para, ama lääzım administrator da cuvaplı olsun”, — söledi Tanasoglo.

HT deputatı İlyä Uzun teklif etti deputatlara hem bakannık komitetin azalarına aaramaa problemanın çözümünü. Başka deputat Nikolay Raya hazır tutturmaa bu teklifi, ama ondan sora, nicä olacek hazır kanon proekti.

“Büün var nasıl vermää 5 milion da, 10 da. Ama nereyä? Gösterin smeta dokumentlerini. Neyä veriler para”, — dedi Nikolay Raya.

Ki vermä «Valkaneş» serbest ekonomika zonasına 5,5 milion ley biznesi ilerletmäk fondundan, geeri çevirmedään bu parayı, deputatlar seslerini açık verdilär. Bu iniţiativayı tutturdu 23 deputat.

 

Tekst:E. Ratkoglo, çevirdi: L. Novak, video: G. Stavilov, montaj: E. Melnik