Komrat bölgedeki bibliotekadında yapıldı eni kiyadın prezentaţiyası. Onun avtorları Galina Sirkeli hem Aleksandra Marinova.

Şiir toplumuna, angısını yazdı Aleksandra Marinova, hazırladı da Galina Sirkeli – komrattakı M.Çakir adına kollecin gagauz dili üüredicileri, girdilär pietlär ana tarafı için, sevda hem baka duygular için.

Şair Aleksandra Marinova çizgiledi, ani herbir şiirdä avtorlar çalıştılar açıklamaa sevgiyi ana topraana. Kiyat yazıldı üürenicilär için, ama gagauz dili hem literaturası üüredicilerinä da faydalı olacek onnarın uroklarında, dedi avtor.

Annotaţiyayı kiyada yazdı yazıcı Todur Zanet.

Prezentaţiyanın payalannarı nışannadılar, ani kiyat meraklı olacek studentlerä hem başka insannara, angıları severlär gagauz dilindä yaratmaları.

 

Tekst: T. Kazaku, video: A. Topal, monatj: A. Gerçu