Kazayak küüyündä yapılacȇk eni stadion. Hep ölä derinnediler hem genişlediler derä.

Barabar erindeki kuvetlerin temsilcilerinnän, primariyanın profil komisiyaların zanaatçıları baktılar topraa stadionun dolayında. Bu iş yapıldı hazırlanmış proektä görä, haberledi Kazayak küüyün primarı Anatoliy Uzun.

Eni stadionun düzülmesindä proektä görä derä genişlener hem da onun kenarlarını kaavilederlär.

Şindi Kazayak küüyün primariyası hazırlanmak işlerini geçirer stadionun düzülmesi için. Stadionun düzülmesinnän baalı proektlän bakılȇr şafk tellerin hem direklerin başka erä geçirilmesi.

Anatoliy Uzun ekledi, ani hazırlanmak işlerini primariya kendi kuvedinnän yapȇr.

 

Tekst: N. Andrieş