Opera türkücüsü Aleksey Botnarçuk Komratta kendi ilk konţerdını verdi. Onunnan bilä sţenaya çıktılar LIVE BEAT toplumun professional muzikantları. Onnar birliktä çaldılar hem oynadılar 20 asirin en anılmış türkülerini, angıları derindän açıklȇrlar konţert programmasının aadını – «Geçmişin hem gelecään aarasında».

Muzika dünnasını gagauz siiredicileri için enidän açtı A.Botnarçuk. Herbir sıradakı türküdän sora zalda ötärdi çamar urmakaları hem işidilärdi “Bravo”. Sţenadan sa enikunu sölenilärdi “Saa olunuz”!

Sţenadan Muslim Magomaevın, Ȇduard Hilin, İosif Kabzonun hem başka anılmış Sovet birliin zamanın türkücülerin kompozitiyaları öttülär.

Kurarkana bu konţert programmasını baş dava, angısını koydu kendisi için A.Botnarçuk, göstermää, ani geçmiş zamanın türküleri eskimedilär, unudulmadılar, ani onnarın var derin maanaları hem onnar gözäl, duygulu.

Кonţerdın sonunda siiredicilär ayakça çapeni düüdülär, onnar artistleri sţenadan kolvermäzdilär, isteyeräk taa bir sıra çalsınnar. A.Botnarçuk «Kısmetlän lafetmäk» türküsünü ikinciliya çaldı.

 

Tekst: V.Kerman, video: G.Stavilov