Dekabrinin 23-dä avtonomiyada bakılacek 25 yıl nasıl kabledildi Gagauziyanın baş Kanonu. Onun avtorların birisi oldu Moldova parlamentin deputatı Pötr Buzadjı.

Gagauziya kabletti avtonomiya statusunu Moldova devletin içindä gagauz halkın aktivistlerin çök derindän işlerin yaptıklarınnan, nışannadı Moldova devletin Parlamentin deputatı hem kanonun kurucuların birisi Pötr Buzadjı.

Gagauziyanın baş Kanonu kabledildi 1994-cu yılın dekabrinin 23-dä. Onun kabledilmesi başardı Kişinöv hem Komrat kasabaların aaralarında kavgayı.

Moldova devletin milli Kanonarı lääzım uydurulsun Gagauziyanın baş Kanonuna, sayer Moldovanın ȇks — deputatı Pötr Buzadjı.

Dekabrinin 23-dä tamannanacek 25 yıl nicä kuruldu gagauz avtonomiyası.

 

Tekst: P.Barbova, video: G.Stavilov, montaj: М. Каzaku