Valkaneş dolayın Çeşmäküüyü hem Ankaranın Gölbaşı dolayı neetlenerlär kardeş olmaa. Bunu için 2 primar annaştı buluştuynan Ankarada.

Türkiye TİKA agentstvosunun teklifinnän Çeşmäküüyünün primarı Sofya Jekova pay aldı halklararası forumunda “Karılar erli kuvetlerdä”, angısı geçti Ankarada kıran ayın 11-12-dä hem hazırlandı Türkiyanın «Ak Party» partiyasınnan.

foto: orhaajans.com

Ankarada Çeşmäküüyünün primarı hep ölä buluştu Ankaranın Gölbaşı dolayın başınnan Ramazan Şimşiklän, haberleer orhaajans.com. Buluşmakta pay aldı Ankarada işleyan «Gagauzlar Derneği» cümne kurumun başı Gagauziyada düümalı İrina İsümbeli dä.

Buluşmanın sırasında iki primar annaştı primariyaların arasaında kardaş baalantılarını kurmaa. Sözleşmeyi yazdırmaa kararlandı en yakın zamanda.