Komrat Dolay bolnițasında açıldı kompüter tomografiyası odası. Geçennerdä o ilk paţientlerini da kabletti.

Kompüter tomografiyası odası buluner ilaçlamak-diagnostika merkezin birinci katında. Önemli urgulamaa, ani bu tomograf, nicä da bütünnä ilaçlamak-diagnostika merkezi, Türkiyä devletinin TİKA agenstvosunun yardımınnan düzüldü hem Gagauziyaya baaşlandı.

«Büün biz var nicä insanın bütün güüdesini aaraştıralım. Bu en zamandaş komputerin yardımınnan yapıler. Bizdä var hepsi lääzımnı tertiplär, angıları vereceklär kolaylık vakıtlan insanın hastalıını bulmaa», — açıkladı Komrat Dolay bolnițasının başı Nina Raylän.

Tomografiya aaraştırmasını bir gündä var nicä 9 kişiyädän geçsin.

«Eer insanda mediţina sigortası varsaydı, o aler bir kiyat aylä doktorundan, da biz onu bu tomograftan geçireriz. Burada lääzım nışannamaa, ani dokumentlerdä lääzım olsunnar hepsi istenilän imzalar hem damgalar», — nışannadı Nina Raylän.

Bolniţanın baş doktoru çizgiledi, ani tomograf odasında hepsi lääzımnı istediklär var, herbir iş bırayı erleştirildi maasuz istediklerä görä.

«Duvarlar kaplı kurşunnan. Moldovanın Yader korkunçsuzluu kurumun uzmannarı bu odanın kalitesini kontrol ettilär. Odayı açmak için hepsi lääzımnı izinleri biz aldık», — urguladı başdoktor.

Yaşayannar nışannȇȇrlar, ani bu tomograf pek önemli, zerä onu geçmektän sora doktor taa dooru ilaçlamayı buluverer.

«Bän şindiyädän ilaçlandım, ama faydasız. Ayaklarım, kollarım hem başım nicä uyvaşıktılar, ölä da kaldılar. Bu sebeptän beni burayı yolladılar», — paylaştı tomografiyanın ilk paţiyentlerindän biri.

Kompüter Tomografın paası yarım million leydän zeedä kurer. Bundan kaarä Türkiya tarafı verdi kolaylık Gagauziyanın doktorlarına Ankaranın bolniţalarında staj yapmasına da.

 

Tekst: T.Kazaku