Ortodox hristiannar kıran ayın 17-dä ayoz Varvaranın gününü bakȇrlar. Sayılȇr, ani Ayoz Varvara karıları koruyȇr.

Ayoz Varvara, pravoslav hristiannarda sayılȇr askerlerin, şahtörların, incäzanaat insannarın hem satıcıların korucusu. Varvaranın günündä hepsi pravoslav kliselerindä geçirlenerlär maasuz izmet etmeklär hem suyun ayozlanması. İoann Predteçe kafedral soborun izmetçisi Dmitriy haberledi bu yortunun maanası için.

«Büün büük yortu, pravoslav klisesi nışannȇȇr Ayoz Varvaranın gününü. O Allahın bir büük sesleyan adamıydı, angısı açıklardı kendi büük sevgisini Hristoza. Türlü zorlukları o geçirdi Hristozun adı için», — açıkladı popaz.

Avtonomiya yaşayannarı kutladılar hepsi Varvaraları onnarın ayoz gününnän.

«Gagauziyada hepsi Varvaraları kutlȇȇrım, neçinki bu büük bir yortu – Varvaranın anmak günü. Hepsindä ko saalık, iilik olsun hem Allahtan yardım», — dedi Komradın bir yaşayanı.

Klirik Dmitriy annattı, ani bu günü ayoz Varvaraya dua ederlär deyni korunmaa türlü hastalıklardan, hızlı ölmektän hem ölmemää bitki duasız.

 

Tekst: Z.Efremova, video: G.Stavilov, montaj: A.Gerçu