Türkiyada yaşayan vatandaşlarımız hazırlȇȇrlar yortulu olayları baalı gagauz avtonomiyasının 25-cı yıldönümünä. Olaylar geçecek Ankarada hem İstambulda.

Türkiyada kutlamak olayların iniţiatoru hem kuruyucusu Ankarada bulunan cümne kurumu «Gagauzlar Derneği». Progaması için grt.md saytına annattı kurumun genel sekretari Sergey Manastırlı.

Butakım, kıran (dekabri) ayın 21-dä Ankarada uygulanacek anılmış gagauz resimcinin hem skulptorun Atanas Karaçobanın resim sergisi. O açılaçek saat 18-dä. 19-da da başlayacek gagauz artistlerin Pötr Petkoviçin hem “Kadınca” ansamblisinin konţerdi. Olaylar geçecek ATO Meclis Salonunda Çankaya dolayında.

Ertesi günü dä, kıran ayın 22-dä olaylar geçecek İstambulda. Orada da konţert vereceklär hep Pötr Petkoviç hem “Kadınca” ansamblisi. Konţert başlayacek saat 14-tä. Ama konţerdä bir saat kaldıynan hepsi musaafirlär için ilkin kokteyl yapılacek. Olaylar geçecek Türkan Sayan Kültür Merkezindä Maltepe dolayında.

Yortulu kutlamak olaylarına giriş serbest olacek, var nicä gelsin her bir isteyan kişi, nışannadı Sergey Manastırlı.