Kazayak küüyündä yapılȇr proekt, angısına görä ”Biyaz kavak”uşak başçasının yapısını yısıtmak materiallarlan sarȇrlar. İşlerin geçirmesinä erindeki bücettän verildi 50 bin leydan zeedä.

”Biyaz kavak” uşak başçasının yapısını küüyün kuvetleri kararladılar sarmaa yısıtmak materiallan, neçinki kimi erlerdä duvarlarda ştukaturka silkindi. Çatlakların beterinä da sıcak kaybeler, haberledi Kazayak küüyün primarı Anatoliy Uzun.

Anatoliy Uzun, Kazayak küüyün primarı: «Proekti,angısına görä duvarları sarȇrlar penoplastlan, yapılȇr erindeki bücetin paralarınnan. Bu neetlerä verildi 50 bin leydän zeedä, haberledi ”Biyaz kavak” uşak başçasının başı Alöna Mandaji».

Kazayak küüyün primarı Anatoliy Uzun annattı, ani ikinci yaslada pençerlerä eni setleri koydular, angıları koruyȇrlar yapıyı nemniktän hem da küf peydalanmasından.

 

Tekst: N.Andrieş, video: G.Stavilov, montaj: M.Kazaku