Moldovada pensiyaların eni çeşidini giriştireceklär. Parlamentin deputatları kararladılar bu kanon proektını. Eni yıldan sora onu giriştireceklär. Bu eni ödemeklär olaceklar, er pensioneların – koca karıların aylesindä birisi ölecek.

Devlet ödecek o pensiyayı, angısını kabledärdi koca, yada karı yaşarkana. Ödemeklär olaceklar her ay, 5 yılın içindä.

Gagauziyanın yaşayannarı bu iniţiativayı islää bulȇrlar, ama onun gerçek olacaana pek inanmȇȇrlar.

«Sayȇrım ki bu iş islää olacek. Bana geler, ani sınır aşırıda da var bölä ödemeklär, açan uşaklar kablederlär anaların — bobaların pensiyalarını. Bizdä da ölä olarsa — islää olacek».

«Bu iş faydalı olacek, ama sanȇrım ki onu giriştirämeceklär burada, insannara pensiyaları ödämeerlär, ama Evropaya isteeriz. Bendä evdä iki pensioner var, sanmȇȇrım, ani onnarn pensiyaları onnara birisinä düşeceklär».

«Bu bir faydalı iş pek islää».

Moldova Parlamentin deputatı Födor Gagauz verdi kendi komentariyasını bu iniţiativa kanonu için.

“Düşünerim, ani bu ii bir proekt, doorulu vatandaşlarımızı tutturmaa deyni, neçin ki statistikaya görä bileriz, ani pensiyada vatandaşlarımız çok yaşamȇȇrlar. Onuştan doru olacek, eer karı-kocasından birisi öldüynän, onun pensiyasını kabletsin eşi”, — dedi deputat.

Bu kanon proektinä görä 2020 yılda ödemeklär için lääzım olacek 50 million ley.

 

Tekst: Z.Efremova