Kongazda geçti Aksakallar sovetin oturuşu. Bakıldı 2 soruş: aksakallar sovetin işi 2019 – cu yılda hem Gagauziyada yapılmış işlär için.

Gagauziyanın aksakallar soveti işitmäk aparatlarını hem tanometraları kabletti. Medik tehnikasının bir payını Kongazın kimi pensionerlarına verdilär.

«Bu yıl biz başardık kontraktı Rusiyanın kurumunnan, angısı yapȇr işitmäk aparatlarını hem tanometrları. Ötöygün onnarı kablettik, bu gün dä baaşlȇȇrız», — haberledi Gagauziyanın aksakallar soveti Vasiliy Arnaut.

Aksakallar soveti yardım eder erideki kuvetlerä kimi soţial problemalarını çözmää.

«2019-cu yılın yanvarindän dekabri ayına kadar Nasaatımız 3 oturuş geçirdi, neredä var olan soruşları açıkladık. Biz belli ettik fukaarä hem yalnız pensionerları, yaşlı insannarı, kimin uşakları yok — hepsi onnar — 110 kişi», açıkladı Kongazın Aksakallar sovetin başı Ekaterina İkizli.

Pensionerların birisinä invalid kaläskası verildi.

«Biz eni bir kaläska getirdik, siz var nicä onu kullanasınız gezmäk için. O Rusiyanın elçiliindän geldi», — söledi Vasiliy Arnaut.

Kongaz küüyündä 2000 pensioner yaşȇȇr. Gagauziyanın Aksakallar sovetin başın çalışmasına görä, yardımı Rusiyanın elçiliindän 6 yaşlı insan kabletti.

 

Tekst: Е. Ratkoglo, video: A.Topal,montaj: A.Gerçü