2020 yılda Gagauziyada çalışacek 203 personal asistenti. Bu sayı 40 kişiya taa çok nekadar 2019 yılda. Büünkü gündä 295 yaşayana lääzım bölä asistentlerin yardımnarı.

Gagauziyada personal asistentlerin izmet kurumu çalışȇr 2014 yıldan beeri. Bu uzmannar yardım ederlär yufka kolaylıklarlan insannara. Büünkü gündä 160 zeedä kişi kableder personal asistentlerin yardımını, haberledi Saalıı korumak bakannıın başın yardmcısı Alöna Kozar.

«Bu izmet kurumu çalışȇr deyni yardım etmää kolaylıksız insannara. Bu kategoriyaya girerlär yaşayannar ilk grupadan. Onnar: 3 yaşından uşaklar hem başka kolaylısız yaşayannar, angıları kendilerini bakamȇȇrlar, angılarına türlü uurda yardım lääzım olȇr», — açıkladı Alöna Kozar.

Alöna Kozarin laflarına görä, 2019 yılda personal asistentlerin aylık kazanç paraların ödemesinä harcandıydı6 million leydän zeedä. 2020 yılda aylık kazanç paraları büüyecek. Bu üzerä bu uzmannara kazanç parasını ödemää deyni bütün ödemeklerin sayısı 11 milliondan zeedä kuracek.

 

Tekst: Z.Efremova