Kdu-dä geçti beşinci millet konferenţiyası, angısı baalıydı ȇkonomika diişilmeklerinä. Onda pay aldı dünnenin 38 üüretmäk kurumun temsilcileri.

Konferenţiyanın sırasında ekonomika soruşları açıklandı. Önemli erä MD hem Gagauziyanın ȇkonomika ilerlemesi çıkarıldı. 8 memlekettän 90 doklad okundu.

«Biz ikinci yıl sıravardı geçireriz yarışmaları, neredä studentlär bilim — aaraştırmak statyalarını hazırlȇȇrlar da ayırı toplumnarı çıkarȇrız», — haberledi Dmitriy Parmakli KDU-dä «Progres» BAM direktoru.

Bilim cümnesi çok fikir teklif eder, angılarını ȇkonomika bölümündä var nicä çalıştırmaa, sayer KDU rektoru Sergey Zahariya.

«Diplomnarı hem kursovaya işlerini yazarkana,, konferenţiya materialları ilk sızıntı gibi yardımcı olaceklar», — dedi Sergey Zahariya.

Statyalar, baalı ȇkonomikanın elerlemesinä, tiparlanaceklar yakınnarda.

 

Tekst: Е. Ratkoglo, video: A. Тоpal, montaj: А. Gerçu