Gagauziyada bu afta hava olacek sıcak, yaamursuz hem kaarsız. Sadä aftanın bitkisindä bekleniler yaamurlar.

Lüzgär eseyecek izlılıklan 2-7 m/s ilkin üülen – günduusu tarafından, sora üülen – batıdan. Atmosfera baskısı afta başında kuracek 753 mm şıfa diräändä, sora biraz kalkacek 761-dän. Soluun nemnii gecä en çok 93%, gündüz dä 66% kuracek.

Airın temperaturası Gagauziyada gecä vakıdında +1 + 2 kuracek, gündüz isınacek  +12 + 13.