Gagauz avtonomiyasının sportsmenneri Evropa çempionatında samboda bronza medalilerini kazandılar. Yarışmaklar geçti dekabrinin 7-8 Latviyada. Evropa çempionatı samboda topladı 400 sportsmen dünnenin türlü devletlerindän.

Evropa çempionatında sambo sport soyunda pay aldı 20 komanda, angıların içinä girdi Moldova devletin toplu komandası da. 18 sportsmenin arasından 2 –si Komrattakı sport okulun terbiedenneri Aleksandr Nedu hem Darya Vlah.

Aleksandr Nedu kazandı bronzayı çeki kategoriyasında 60 kila. Dört güreşmektän o üçünü taradı.

«Bu sport soyunu severim. Onda ensemää deyni, lääzım diil sade kuvet, ama kafaylan da düşünmää. Gelecektä isteerim Dünnä çempionu olmaa», — paylaşȇr güreşçi.

Trener Pötr Kuru kendi terbiedilennerinnän hodullanȇr. Aleksandr Moldovanın sambo çempionatın finalistı oldu, Federaţiyanın kararına görä pay aldı Evropa çempionatında.

«Bu yarışmalarda 60 kg aarlık kategoriyasında vardı çok sportsçu hem islää hazırlıklan. Saşa kendisini hazırlıklı gösterdi», — nışannadı Pötr Kuru.

56 kg aarlık kategoriyasında kızların arasında üçüncü eri aldı Darya Vlah. Sportçu 3 sıra güreşti, ikisindä dä taradı.

«Bana deyni bronza Evropa uurunda büük ödül. Samboylan 3 yıl zanaatlanȇrım. Benim bobam trenerdı, bän dä istedim sportçü olmaa. İsteerim Dünnä çempionatında pay almaa da ilerletmää sambo güreşmesini», — paylaştı Darya Vlah.

Trenerin laflarına görä, MD çempionatında sportçu aldı ikinci eri, bu verdi kolaylıı belli etmää kendi becermeklerini Evropa çempionatında.

«Daşa beni şaştırdı, o pek güçlü, kaavi ruhlu-bobasından damarı çekti. Daşanın bu medalisi gösterer onun çalışmasını», — hodullan der trener.

Komradın sport okulun sambocüları Evropa çempionatında üüsek uurda güreşmeyi gösterdilär. Büünkü günä Komratta sambo hem dzüdo sport soylarınnan 50 uşaktan zeedä zanaatlanȇr.

 

Tekst: Т.Каzaku, video: А.Тоpal, montaj: А. Gerçu