Komrattakı M.Çakir adına kollejin studentleri buluştular gagauz yazıcısınınnan Petri Çebotarlan. Üürenicilerin oldu kolaylıkları sormaa türlü soruşları hem kabletmää meraklı cuvapları yazıcıdan.

Gagauz yazıcısınınnan buluşmakta pay aldılar kolecin stüdentleri hem üüredicileri. Buluşmanın baş neeti gibi oldu yazıcının yaratmalarınnan taa derindän tanışmak. Kimi studentlär avtorun şiirlerini dä okudular.

Petri Çebotar çok yıl sıravardı zanaatlanȇr gagauz filologiyasınnan, publiţistikaylan, çevirciliklän hem yazıcılıklan. İlk kendi şiirini 5-ci klasta yazmış. Taa gençliindän seçer karar yaradıcılık yolundan yaşamasını götürmää. Onun yaratmalarının taa çoyunda sevgi Ana topraana yazdırılȇr.

Önemli urgulamaa, ani kolegin üürenicileri büük meraklıklan herzaman bekleerlär gagauz yazıcılarınnan buluşmakları.

Petri Çebotar paylaşarak kendi plannarınnan, çizgiledi, ani ileri dooru da neetlener gagauz dilini ilerletmäk yolundan gitmää.

 

Tekst: T.Kazaku, video: A.Topal, montaj: M.Kazaku