Komratta başarıldı proekt Puşkin sokaan düzülmesindä. Bu sokaan yolun üstü düzüldü, yapıldı yayan gezmäk için yollar, koyuldu skemnelär.

Komrat kasabasının başı Sergey Anastasov urguladı, ani bu sokak pek önemli kasaba için, neçinki insannar universitedä, iki uşak başçasına hem saalık merkezinä bu yoldan gider.

«Biz pek kahırlanardık bu yol için. Ama, bu gündä biz geçeriz bu yoldan gülümseyeräk. Bu proekt yardım etti toplamaa bireri en önemli kurumnarı, angıları yakında bulunȇrlar», — söledi Anastasov.

Proekt yardım etti 5 bin kvadrat metraya trotuar koymaa. Moldovada Almaniya devletin büük elçisi Angela Ganninger nışannadı, ani bu proekt fayda getirecek kasabanın yaşayannarına.

«Almaniya devleti Moldovada 200 zeedä küüdä hem kasabada infrastruktura uurunu yardım eder kaldırmaa. Bu proektın çeketmesindän Moldovaya verildi 12 millliondan zeedä Almaniyanın ilerletmäk bankasından. Proekt yardım etti okullarda hem uşak başçalarında düzmek işlerini yapmaa, yolları hem trotuarları düzmää», — haberledi Almaniya devletin elçisi.

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah urguladı, ani Almaniya büük yardımı verer, da Puşkina sokaan düzmedi sade biri onnardan.

«Biz sevineriz, ani Almaniyanın büük elçilii ii urda işleer da türlü faydalı proektları girişrirer. Bundan kaarä büük yardım olȇr diil sade Moldovaya, ama regiona da onun ilerlemesi için infrastruktura uurunda. Gid — gidä bu iş taa pek duyulȇr», — nışannadı başkan.

Proekt giriştirildi Almaniya devletin finans yardımınnan. Proektın işlettirilmesinä harcanıldı 153 bin evro, onnardan 100 evro geldi Almaniyadan.

 

Tekst: Z. Efremova, L.Novak, video:G.Stavilov,montaj: E.Melnik