Türkü yarışması “İki yıldız” kıran ayın 14-dä Komratta geçecek. Büünkü gündä giderlär hazırlanmaklar nicä pay alıcıların, ölä dä konkursu geçirennerin tarafından.

“İki yıldız”türkü yarışması yardım eder bulmaa avtonomiyamızın talantlarını türkücülük uurunda. Komrat kasabasının Kultura evin incäzanaat uurunda öndercisi Denis Baburin annattı yarışmanın kuralları için.

«Yarışmanın kurallarına görä sţenaya çıkȇr 2 kişi. Onnar duetlan türkü çalȇrlar. Onnarın birisi ama lääzım olsun anılmış türkücülerin arasından, ikincisi dä insan, angısı seftä sţenaya çıkȇr. Onnar lääzım 2 türkü çalsınnar. Birisi gagauzça, öbür türkü sa var nicä olsun başka dildä anılmış bir türkü», — haberledi Denis Baburin.

Hep ölä Denis Baburin nışannadı, ani başka yılların payalannarı yarışmaktan sora taa sıkı muzikaylan başladılar zanaatlanmaa.

«Bu yarışmanın baş neeti — eni talantları belli etmää. Bizdä var çok insan, angıları becererlär çalmaa, ama nesoy sa sebeplerä görä sţenaya çıkamȇȇrlar», — söledi Baburin.

Bu yaraşmanın yardımınnan juri azaları isteerlär kaldırmaa Gagauziyanın yaşayannarın türkücülük kulturasını taa üüsek uura.

«Biz pek isteeriz, ki bizim insan başlasın sevmää türkücülüü. Ko yaşayannar geçirmesinnär serbest vakıtlarını barlarda, ama bölä yarışmalara katılsınnar», — dedi Kultura evin incäzanaat uurunda öndercisi.

Yarışmanın pay alannarı kabledeceklär baaşışları . Tarayannara Gagauziyanın Kultura baş bakannıından maasuz başış verilecek.

Türkü yarışması “İki yıldız” kıran ayın 14-dä Komratta saat 17-dä avşamnen başlatacek.

 

Tekst: Т.Кazaku, video: G.Stavilov, montaj: М.Кazaku