Gagauziyada yollandı eni yıla karşı karavan baaşışlarlan uşaklara deyni, angısı dolaşacek avtonomiyanın hepsi kasabalarını hem küülerini. Onun kurucuları kutlayaceklar uşakları Eni yıllan hem Kolada yortularınnan.

Uşak karavanı başladı Komratta. Onda pay aldılar uşak başçaların üürenicileri bütün avtonomiyadan.

“Paalı uşaklarımız, biz bu yıl kararladık yapmaa sizä baaşış. Bu merkezdän yollanacek Eni yıllık avtobus. Onun içindä çok baaşış var. O gelecek herbir kasabaya hem küüyä da kutlayacek hepsi uşakları Eni yılın yortularınnan”, — haberledi hepsini Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah.

Uşaklara gösterildi spektakli Eni yıl personajlarınnan. Onu hazırladı Komrat kasabasının teatrusu.

Analar — bobalar sevindilär bölä yortuya, angısını hazırladılar onnarın uşaklarına deyni.

“Saa olasınız hem biz sevindik, hem uşaklar da”.

“Uşaklar pek beendilär yortuyu”.

Kendi uşaklar havezlän pay aldılar yortulu olayda hem fleş — mobta.

“Eni yıl — açan Kış dädusu daadȇr hepsinä baaşış. Bän bekleerim baaşış”.

“Eni yılda geler Kış dädusu hem Kaarcaska. Taa bilmerim, ne isteyecäm baaşış”.

“Baaşış hem maşina”.

Birkaç günün içindä Eni yıl karavanı gelecek Gagauziyanın 57 uşak başçasına.

 

Tekst: E. Ratkoglo Lüdmila Novak Artöm Topal Aleksey Gerçu