Moldovanın armatacıları nışannȇrlar karabiner askerliin kurulmasından 28 ci yıldönümünü. Komrattakı asker bölümündä 1045 geçti yortulu oluş.

Asker bölümündä 1045, angısı bulunȇr Komrat muniţipiyasında, armatacıları kutladılar poliţiya uzmannarı, Bakannık komitetin azaları hem veterannar. Karabinerların önemliini çizgiledi Komrat dolay administraţiyasının başı İvan Topal.

Gagauziyanın poliţiya bakannıın başı Oleg Çebotar nışannadı, ani poliţiya hem armatacılar herzaman barabar çalışȇrlar hem usluluu koruyȇrlar.

Poliţiyanın işin 70 proţentini geçecek armatacılara, haberledi Karabinerların Üülen-batı bölümün başı Dan Pırliç.

Karabinerlar – Ana tarafın hodulluu. Hak olmaa askerci hem taşımaa kara formasını var  diil herbirindä. Genç olannarı armataya ayırȇrlar maasuz kurallara görä, annattı Dan Pırliç.

Asker bölümündä 1045 armatayı geçerlär 70 genç olan. Nicä nışannadı Dan Pırliç, büünkü günä asker bölümündä etişmeer uzman,  ama departamentin başları aarȇrlar çıkış bu problemadan.

Yorduda armatacılara verdilär ödülleri, gramotaları hem diplomnarı. Kimi askercilär kablettilär ofiţer adlarını.

 

tekst: N.Andrieş, video: G. Stavilov, montaj: E. Melnik