Rumıniya büük elçiliin yardımınnan M. Eminesku adına liţeydä eni korpus yapılacek, deyni uşaklara taa çok er olsun. Para yardımı gelecek Rumıniya devletin soţial iniţiativaların fondundan bu devletin hükümetin yardım programasına görä. Bunu için haberlendi Gagauziyanın başkanın hem Rumıniyanın elçisinin M. Eminesku adına liţeyinä vizitin sırasında kıran ayın 11-dä.

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah urguladı, ani üürenicilerin sayısı her yıl büüyer, da eni bina yardım edecek bu liţeya taa da çok uşak kabletmää.

«İsteerim şükür etmää liţeyin önderciliinı hem komandasını, ani uşaklara deyni hepsini ne lääzım yapȇr . Uşaklar burasını beenerlär pek, da büük havezlän gezerlär okula. Sevinerim, ani yıl — yıldan taa da çok uşak olȇr burada». – söledi İrina Vlah.

Rumıniya devletin büük elçisi Daniel İoniţa nışannadı, ani uşaklar lääzım ii koşullarda bilgileri kabletsinnär.

«Bu liţeydä uşakları ii uurda hazırlȇȇrlar. Biz bulunȇrız ölä bir üüretim merkezindä, neredä uşaklar ii uurda hem kaliteli bilgileri kablederlär», — dedi elçi.

Liţeyin başı Svetlana Stoynova haberledi olayın pay alannarını, nicä üüretim merkezi ilerler bitki yıllarda.

«Bu olacek bir ii proekt Rumıniya hükümetin yardımınnan, neçinki bu olacek bir büük baaşış uşaklara deyni, angıları bekleerlär bu proektı taa 2017 yıldan beeri. Umutlanȇrız, ani eni bölümün yardımınnan uşaklara taa çok er olacek, neçinki üürenicilerin sayısı 470 zeedä kurȇr», — nışannadı liţeyin başı.

Eni bölümün yapılması Eminesku adına liţeyindä lääzım başarılsın 2021 yılda.

 

Tekst: Z.Efremova