Eklemäk ödemekleri avtonomiyanın bücetindän kabledecek 209 Gagauziyanın koruyucu strukturaların veterannarı. Bölä kararı kablettilär GHT deputatları kendi iş oturuşunda. 

Deputatlar baktılar soruşu 1990-1995-ci yıllarda koruyucu kuvetlerin veterannarına lgotaların verilmesi için. Üridik soruşlarında herzamankı komisiyasının başı Pötr Çavdar teklif etti soţial yardımın dört variantını.

«İlk variant- her aylık para ödemeklerin sayısı kuracek yaşamak uurun 50%, bakarak Moldova devletin milli statistika bürosunun haberlerinä görä. İkinci variant — her aylık para ödemeklerin sayısı kuracek 50% kazanç parasının minimal uurundan, bakarak Moldova devletin milli statistika bürosunun haberlerinä görä. Üçüncü variant — her aylık para ödemeklerin sayısı kuracek 500 ley. Hem da dördüncü variant – o kompensaţiyaların sayısı 3 bin ley yılda. Onu iki transfert gibi var nasıl ödemää. İlkin 1,5 bin, sora taa 1,5 bin ley, ki bitkidä 3 bin ley olsun», — açıkladı Çavdar.

Deputat İlya Uzun teklif etti zeedeletmää soţial yardımnarın sayısını korumak kuvetlerin veterannarına, neçin ki onnarın sayısı gün-gündän aazalȇr.

«Yapalım makar ki iki bin ley, deyni bu para yardımı bir-bişeyä benzesin. Kalmadı insan, deyni bunu annasın. Bän teklif ederim herkezi kendi sesini ayırı versin. Hem da teklif ederim her ay ödemää insana üçär bin ley», — dedi İlya Uzun.

Sergey Çimpoeş teklif etti deputatlara kayıl olsunnar ikinci variantlan. Bu her aylık para ödemeklerin sayısı kuracek 50% kazanç parasının minimal uurundan bakarak Moldova devletin milli statistika bürosunun bilgilerinä görä.

«Teklif ederim kayıl olmaa, da veterannara yardım olsun. Büünkü yardımı paraya geçirmää kurȇr 125 ley ayda. Bu kanona, angısına görä biz öderiz. Onnar geldilär bizä 13 yılda, 14 yılda hem da 2015-ci yılda biz kablettik kanonu, neçin ki şindiyädän bu insannar esaba alınmadılar. Lääzım bulmaa kararlamak yolunu bu soruşta», — söledi Çimpoeş.

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah belli etti harçların sayısını eer soţial yardımın variantların birisini kabledärsäydilär.

«İlk varianta görä, eer ayırarsaydınız 1014 ley, ozaman lääzım olacek 2 million 650 bin ley. İkinci varianta göra 1388 ley, lääzım olacek 3 million 481 bin ley. Üçüncü varianta görä 500-är ley, lääzım olacek bir million 254 bin ley. Dördüncü varianta görä lääzım olacek 627 bin ley. Biz lääzım harcayalım okadar, nekadar kazanȇrız», — dedi başkan.

Bitki-bitkiya deputatlar ikinci variantı ayırdılar. O — her aylık para ödemeklerin sayısı, angısı kuracek 50% kazanç parasının minimal uurundan bakarak Moldova devletin milli statistika bürosunun haberlerinä görä. Bu iniţiativa için deputatlar kendi seslerini belli ederäk verdilär. Veterannara ödenecek 1388 ley. Soţial yardımını kabledecek 209 veteran.

 

Tekst: N.Andrieş, video: G.Stavilov, montaj: E.Melnik