Komrat kasabasının Stepan Kuroglunun adına gimnaziyasında geçti bir yortu, angısı baalıydı «Gagauziya – hoşluum» muzey konkursuna hem adalıydı Gagauz avtonomiyasının 25-ci yıldönümünnä. Taa derindän Nat. Andrieş.

Yortunun adıydı «Bendä var bir Vatan». Onun çeketmesindä üürenicilär annattılar eksponatlar için, angıları  toplu okul muzeyindä.

Gimnaziyanın başın yardımcısı Vera Arakelän tanıştırdı musaafirleri muzeyin kurulmak istoriyasınnan.  O nışannadı, ani muzeyi açıldı 2008-ci yılda.

Olayın ikinci payında geçti bir tanışmak avtonomiyanın aktivistlerinnän Mihaıl Arabaciylan hem Dmitriy Gradinarlän. Üürenicilerin vardı kolaylıkları koysunnar kendi soruşlarını musaafirlerä, angılarına onnar cuvap kablettilär.

Musaafirlär, angıları bulundular muzeyin prezentaţiyasında, urguladılar, ani uşaklar pek gözäl hem islää gagauz dilindä lafederlär.

«Gagauziya – hoşluum»  muzey konkursuna, angısını geçirer Gagauziyanın üüretim bakanıı, katılȇr Çadır hem Komrat dolaylardan 13 üüretmäk kurumu.

 

Tekst: N.Andrieș, video: G.Stavilov, montaj: E.Melnik