Komradın ara sokakların düzülmesi 3 yıl sürter. Ozamandan yapıldı yolların 30 km. Primariya kararlȇȇr eniletmää kasabanın kalan 100 km yollarını da.

Коmrat kasabanın ara sokaklarını düzerlär. Dostoevskiy sokaa muniţipiyanın en problemni yolların birisi. Onda var çok su sızıntıları. Onnar da problemaları yapȇrlar yolların düzmesindä.

Georgiy Sarı, Komradın primarın yardımcısı: «Sokaan bir payı düzüldü geçän yıl. Yolun bir payı gezmeliydi, öbür payından sular akardı. Drenaj yapıldı. Bekleeriz nezaman sokaan ikinci payı kuruyacek da şebeni yayacez».

Bu yıl kararlȇȇrız Dostoevskogo sokaanı biyaz taşlan döşemää, gelän yıla da derindän remont işlerini geçirmää.

Georgiy Sarı, Komradın primarın yardımcısı: «Bu sokaktan su Yalpug deresinä akȇr. Belli, ani drenaj er altındakı sularını boşaldȇr. Düzücülük işlerini başarmaa problema olmayacek».

Dostoevskogo sokaan yaşayannarı söleerlär, onnarın yolun butakım düzücülük işlerin sırası – dooru kararlı.

Ekaterina Kurdoglo, Dostoevskogo sokaan yaşayanı: «Umutlanȇrız, ani sokaamıza brusçatkayı koyaceklar, nicä da başka sokaklara. Primar çalışȇr. Şükür ederiz onu».

Fedora Dimitroviç, Dostoevskogo sokaan yaşayanı: «Neçin işlär taa başarılmadı bilmeerim. Bekim var taa başka işlär dä».

Mihail Sırbu, Dostoevskogo sokaan yaşayanı: «Remont işlerini bu yıl çekettirdilär. Yolu islää yapȇrlar. Taa ileri transportlan yoktu nicä geçmää. İşleri sırasınca yapȇrlar. Trubaları geçirerlär, problemayı suylan çözerlär. Bän gördüm, ani traktor geldi, ama işleyämedi, toprak yaş».

Drenaj işleri yapıldı 500 metralık yolda, kasabanın büdjetından bu uura 200 bin leydän zeedä verildi. Primariyanın plannarında düzmää kasabanın hepsi yollarını, taa 100 км.

 

Tekst: E.Ratkolgo, video: A.Topal, montaj: A.Gerçu