Bir sıra verilän 700 bin leylik finans yardımı 2020-ci yılda kabledäbilecek o vatandaşlar, angıların soţial yardımı taa esik 2000 leydän. Bu kategoriyaya girer 600 bin insanadan. Para yardımı başlayaceklar vermää yanvar ayından, onu olacek kolaylık kabletmää bütün yılın sırasında.

Tek finans yardımını sayıda 700 ley kabledecek pensionerlär yaşlarına görä,  yufka kolaylıklarlan insannar, boba erinä pensiyayı kabledennär, askercilär hem onnarın aylelerin pay alannarı, Çernobıl avariyasını kapadan pay alannar hem başka soţial yardımnarın kabledenneri.

«700ley bu aaz pensionerlara. Moldovanın 27 yılın baamsızlında bu ikinci sıra açan pensionerlara veriler birvakıtlık para yardımı. Yalvarerım hükümedi versinär pensionerlara her ay makar 300 ley yardım gibi. Biz şinädän kotölu koşmerız. Gezeriz kurtkalarlan içerdä nesoysa yaşayalım».

«Taa ii verilsin her ay 250 – 300 ley. Ne bizä bu 700 ley bir sıra, ama öbür 11 ay ne yapalım?».

«Benim anam kableder minimal pensiyasını. Bu 700 ley yardım olacek».

«Söledilär, ani 700-zär ley vereceklär hepsi pensionerlara, sora annaşıldı ani sade onnara kimin pensiyası 2000 leydän diil taa zeedä».

Yardım parasını insan kabledäbilecek devletin poçta bölümnerindä. Yardım verilecek 590 bin vatandaşa. Bu uura devlet büdjetindän 418 mln. ley bölüner. Devletin prezidenti İgor Dodon açıkladı,  ani yaşayannarı devlet kuvetlerigelecektä dä tutturacek.

İgor Dodon, MD Prezidenti: «Şükür ederim deputatları, ani bu kanon proektini tutturdular, vatandaşlarımız bunu çoktan beklärdilär. İleri dooru da insannarımız için işleyecez».

Enilik başlayacek çalışmaa 2020 – ci yılın yanvarın 1-dän.

 

Tekst: E.Ratkoglo, video: A.Topal, montaj: A.Gerçu